انیمیشن سریالی «کارمن سندیگو» داستان فردی به همین نام است. «کارمن» یکی از بهترین و ماهرترین دزدهای جهان به شمار می رود و فقط از دزدان دیگر سرقت می کند. روزی او تصمیم به انجام کاری عجیب می گیرد و همین تصمیم، باعث شروع ماجراجویی هایی می شود.