یه سری رفته بودیم هیئت

مداحه وسط مراسم با ناله داد زد:کی میدونه شام چه خبرههههه😭😭

گفتم حاجی من الان الان از آشپزخونه اومدم،قیمس

لامصب میکروفونو پرت کرد سمتم😐نگو سرزمین شام رو میگفت😂