خب برای بولت کردن کلمات اول و آخر هر نوشته *بذارید مثال:*سلام* خب امتحان کردی؟چی شد شگفت زده شدی؟😂

بریم برای بعدی

برای ایتالیک کردن کلمه اول و آخر هر کلمه _بذارید مثال:_سلام_

نکته:کد هایی که شما میذارید بعد از اریال پیام به صورت خودکار پاک میشود 

نکته:این دستورالعمل ها فقط برای واتساپ کار میکند

و برای خط انداختن روی کلمه باید اول و آخر هر کلمه بذارید مثال:~سلام

خب امیدوارم ک از این پست خوشتون اومده باشه لایک و کامنت فراموش نشههههه😁