کافیه یه نفر بهم بگه خیلی دلت پاکه 

او وقت تموم گناهام با کیفیت full HD

تو ذهنم پلی میشه🤣😑🤣🤣😑