سلام بچه هاغمگین

میدونم خیلی وقته نبودم گریه

آخه ایده ندارم 😭😭😭

واقعا نمیدونم چی بذارم😞😞😞😖😖😖

شما هم ک نظر نمیدین☹☹

نظر بدین دیگههههههه