بچه هااااااااااا

چرا جدیدا اینقدر بازدیدامون کم شده؟

مگه هر چقدر وب پیشرفت میکنه نباید بیشتر شه؟

اون اولا به هزار هم رسیده بودیم

حالا به زور تا 13 برسیم

کامنت هامون هم که هیچ😭😭😭

مگه میشه 

بجای اینکه بازدید هامون زیاد بشه کم شدن😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭ترسیده​​​​​​​😭😰😨😨