و حالا دوباره نظر سنجی 🤗

به کدوم جوکا  بیشتر خندیدید؟🤔😂

کدوما  رو قبلا شنیده بودید؟🤔😶

کامنت یادتون باشه دیگه.... 🙂

یادآوری نکنم 🙃