پسرا:

 

                                                                                               شما دخترا

 

                                                                                     وقتی موهاتون رو دم اسبی

  

                                                                                   میبندید سرعتتون زیاد تر میشه؟

 

                                                                                                       دخترا:

 

                                                                                                     اواااا

                                                                            پس شما پسرا 

 

                                                                    وقتی ریش بزی میزارید

 

                                                               یونجه تون خوشمزه تر میشه؟

 

سس ماس

 

خنده دار بود نه؟😂