داستان انیمه در مورد دختری دبیرستانی به نام یویی کوموری (به ژاپنی:小森 ユイ Komori Yui) است که وقتی پدرش بعنوان یک کشیش کلیسا و کار و شکار خوناشام ها بدون گفتن بهش از کشور خارج میشه و یویی مجبور میشه به ژاپن بیاد و با شش پسر مرموز مواجه میشه با اولین دیدار متوجه رفتار عجیب ساکنان خانه می‌شود و بزودی در می‌یابد که شش برادری که در آن خانه زندگی می‌کنند انسان عادی نیستند و خون آشام هستند که نام آنها شو ،رجی ،آیاتو ،لایتو ،کاناتو و سوبارو است. آنها آن دختر که یویی نام دارد را ماننده یک عروس قربانی میدانند عموی ساکاماکی ها که ریکتر نام دارد به انها گفته که ان دختر را نکشند و البته آنها به حرفش او گوش میدهند در واقع ریکتر یویی را برای این زنده گذاشته که قلب مادر آیاتو لایتو کاناتو که کوردلیا نام دارد را در بدن این دختر قرار دهد و متاسفانه موفق شود اما سزای کار او مرگ بود البته یک مرگ تایید نشده!

بچه ها ببینید فقط یکم چیزه چیز پوف خودتون ببینید میفهمید😐