پس از سالها اومدم اصن بلاگیکس چرا اینشکلیه خیلیییی تغیر کرده وات از هیچیش دیگه سر در نمیارم دوستان عزیز میشه لطفا کمک کنید؟