خب بچه های یه عکس درس کردم روش یه جمله انگیزشی اینگیلیسی نوشتم پس زمینش باید ببینین به نظر من قشنگ شده کپی آزاده اگه خوشتون اومد بگین بازم درست کنم😇

خب به نظر من مربعی نبود قشنگ تر میشد اما خوب شده دفعه بعد بهتر درست میکنم البته اگه خوشتون اومد😁