بچه ها کمکم کنید پلیز مامان بزرگم یه تصمیم گرفته میخواد کن خونواده رو برای چهارشنبه سوری ببره باغمون ولی اصلاااااا خوش نمیگذرهههههه اونجا هیشکی نیست فقط میتونیم اونجا با صدای پرنده ها ترقه بزنیم کمک کنید راه بدین رازیش کنم 

تو خونواده فقط ما بچه ها ک فقط دو نفریم میخوایم همینجا بمونیم همه گفتن بریم باغ😢😢😢😢😢😢😢😢😢