کاش بفهمم کسی قرار نیست بهم پیام بده

که هر دو دقیقه یک بار

*گوشیمو چک نکنم*

😂