یه سوال بد جور ذهنمو در گیر کرده:

تو قسمت جا تخم مرغی و جا کره ای یخچال خونه شما هم پر از پماد و قرص و شربت و دارو هس یا فقط تو خونه ما اینطوریه؟!😂