یه ایرانی میره بهشت،
فرداش خدا به جبرئیل گفت:
اینو از کدوم قبرستون آوردین؟
دیشب همه میوه هارو خورده، چنتا از ملائکه رو با سنگ زده، با عزرائیل هم درگیر شده، حالا هم پیله کرده به موسی که این عصا مال بابامه!!!😂