اوع اوع

یه چیزیو یادم رفته بود 😬

بابا مسابقه هم داریم 

ما چند وقت یه بار سوال یا چیستانی میذاریم باید جوابشو کامنت میکنید 🌐

حالا ما: از بین جوابای درست قرعه کشی میکنیم و.......📰

خلاصه جایزه 🎊