‏دهه شصتیهای عزیز! لطفاً شما دیگه نق نزنین.

نسل سوخته واقعی دهه نودیا هستن که نه پوشک گیرشون میاد بپوشن، نه گوشت نه مرغ میتونن بخورن، نه پراید میتونن سوار بشن.

پولشون هم که با نرخ پشگل برابر شده!😂😂

از اتاق فرمان اشاره می کنن که پدر و مادر این دهه نودیا همون دهه شصتیها هستند 😐😐

بدبخت دهه شصتیا😂😂